SEIBU PRINCE CLUB emi

伊豆 / 箱根 / 鎌倉 / 大磯

伊豆、箱根地區以溫泉為主,自然景觀豐富,還能眺望富士山美景。鎌倉地區有許多寺院,是日本人也很喜愛的景點。大磯地區為海灘度假地,讓您盡情享受一整天的夏日。

可使用e-Voucher

可以使用電子商品折價券「e-Voucher」的加盟店。
「e-Voucher」的加盟店中有部分無法使用的店舖。使用時請洽詢加盟店。

住宿設施

 • Address
  250-0592 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根144, 日本
  Tel
  +81-(0)460-83-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  248-0025 神奈川縣鐮倉市七裏濱東1-2-18, 日本
  Tel
  +81-(0)467-32-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  259-0193 神奈川縣中郡磯町國府本鄉546, 日本
  Tel
  +81-(0)463-61-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  250-0592 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根144, 日本
  Tel
  +81-(0)46-83-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  250-0592 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根144, 日本
  Tel
  +81-(0)46-83-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  250-0522 神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根139, 日本
  Tel
  +81-(0)460-83-1121

  可使用e-Voucher

 • Address
  250-0523 神奈川縣足柄下郡箱根町蘆之湯93, 日本
  Tel
  +81-(0)460-83-5111

  可使用e-Voucher

 • Address
  250-0631神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原1246, 日本
  Tel
  +81-(0)460-84-6111

  可使用e-Voucher

 • Address
  415-8525 静冈县下田市白滨1547-1, 日本
  Tel
  +81-(0)558-22-2111

  可使用e-Voucher

 • Address
  410-2204 靜岡縣伊豆之國市馬曼歐俄270, 日本
  Tel
  +81-(0)55-947-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  414-0044 靜岡縣伊東市川奈1459, 日本
  Tel
  +81-(0)557-45-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  17-14 kasugacho Atami-shi Shizuoka 413-0005 Japan
  Tel
  +81-(0)50-3184-1143

購物

 • IZU-La Shuzenji(in Japanese Only)

  Address
  631-7 Kashiwakubo Izu-shi Shizuoka
  Tel
  +81-(0)558-73-2188
 • IZU-La Izu-Nagaoka(in Japanese Only)

  Address
  773 Nanjo Izunokuni-shi Shizuoka
  Tel
  +81-(0)55-949-8018
 • Doryoson Shop(in Japanese Only)

  Address
  1153-5 Daiyu-cho Minamiashigara-shi Kanagawa
  Tel
  +81-(0)465-74-0027

高爾夫

 • Address
  1246 Sengokuhara Hakone-machi Ashikarashimo-gun Kanagawa 250-0631, Japan
  Tel
  +81-(0)460-84-3111

  可使用e-Voucher

 • Address
  Yunohanakogen Hakone-machi Ashigarasimo-gun Kanagawa 250-0523, Japan
  Tel
  +81-(0)460-83-5111

  可使用e-Voucher

 • Hakone En Golf Course(in English)

  Address
  138 Motohakone Hakone-machi Ashigarashimo-gun Kanagawa 250-0522, Japan
  Tel
  +81-(0)460-83-6555

  可使用e-Voucher

 • Address
  1459 Kawana Ito-shi Shizuoka 414-0044, Japan
  Tel
  +81-(0)557-45-1111

  可使用e-Voucher

 • Nishiatami Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  1800 Atami Atami-shi Shizuoka 413-0033, Japan
  Tel
  +81-(0)557-84-1111

  可使用e-Voucher

 • Oiso Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  546 Kokuhuhongo Oiso-machi Naka-gun Kanagawa 259-0193, Japan
  Tel
  +81-(0)463-61-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  1-2-18 Shichirigahamahigashi Kanazawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 248-0025, Japan
  Tel
  +81-(0)467-32-1112

  可使用e-Voucher

休閒

其他

 • PET-SPA Atsugi(in Japanese Only)

  Address
  3-15-27 Tsumada-kita Atsugi-shi Kanagawa
  Tel
  +81-(0)46-204-8112

  可使用e-Voucher