SEIBU PRINCE CLUB emi

轻井泽 / 嬬恋高原 / 万座温泉 / 志贺高原 / 苗场

以浅间山为中心,由自然景观编织而成的度假胜地。夏季可当避暑地,冬季则有各式滑雪场与温泉等,一整年都适合休闲娱乐。另外,轻井泽还有大型购物中心"轻井泽王子购物广场",让您享受一整天购物的乐趣。

可使用e-Voucher

可以使用电子商品优惠券“e-Voucher”的加盟店。
“e-Voucher”的加盟店中有部分无法使用的店铺。使用时请咨询加盟店。

住宿设施

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1113

  可使用e-Voucher

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1112

  可使用e-Voucher

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  389-0113长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-48-0001

  可使用e-Voucher

 • Address
  381-0400 长野县下高井郡山内町志贺高原烧额山, 日本
  Tel
  +81-(0)269-34-3111

  可使用e-Voucher

 • Address
  377-1595 群马县吾妻郡嬬恋村万座温泉, 日本
  Tel
  +81-(0)279-97-1111

  可使用e-Voucher

 • Address
  377-1594 群马县吾妻郡嬬恋村嬬恋高原, 日本
  Tel
  +81-(0)279-97-4111

  可使用e-Voucher

 • Address
  949-6292 新泻县南鱼郡沼郡汤泽町三国, 日本
  Tel
  +81-(0)25-789-2211

  可使用e-Voucher

 • Address
  377-1595 群马县吾妻郡嬬恋村万座温泉,日本
  Tel
  +81-(0)279-97-1111

  可使用e-Voucher

购物

滑雪

 • Address
  202 Mikuni Yuzawa-machi Minamiuonuma-gun Niigata 949-6292, Japan
  Tel
  +81 (0)25-789-2211

  可使用e-Voucher

 • Address
  742 Mitsumata Yuzawa-machi Minamiuonuma-gun Niigata 949-6211, Japan
  Tel
  +81 (0)25-788-9221

  可使用e-Voucher

 • Address
  Yamaguchi Minamiuonuma-shi Niigata 949-7121, Japan
  Tel
  +81-(0)25-775-3311

  可使用e-Voucher

 • Address
  Manzaonsen Tsumagoi-mura Agatsuma-gun Gunma 377-1595, Japan
  Tel
  +81-(0)279-97-3117

  可使用e-Voucher

 • Address
  Karuizawa Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0102, Japan
  Tel
  +81-(0)267-42-5588

  可使用e-Voucher

 • Address
  Yakebitaiyama Shigakogen Yamanouchi-machi Shimotakai-gun Nagano 381-0497, Japan
  Tel
  +81-(0)269-34-3111

  可使用e-Voucher

 • Address
  Suginosawa Myoko-shi Niigata 949-2113, Japan
  Tel
  +81-(0)255-86-6211

  可使用e-Voucher

高尔夫

 • Tsumagoi Kogen Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  Tsumagoikogen Tsumagoi-mura Agatsuma-gun Gunma 377-1594, Japan
  Tel
  +81-(0)279-97-4111

  可使用e-Voucher

 • Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0197, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-0072

  可使用e-Voucher

 • Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0197, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-0072

  可使用e-Voucher

 • Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0197, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-0072

  可使用e-Voucher

 • Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0197, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-0072

  可使用e-Voucher

 • Address
  Karuizawa Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0102, Japan
  Tel
  +81-(0)267-42-8811

  可使用e-Voucher

 • Seizan Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  Karuizawa Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0102, Japan
  Tel
  +81-(0)267-42-8611

  可使用e-Voucher

 • Karuizawa Asama Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0113, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-0001

  可使用e-Voucher

 • Magoe Golf Course(in Japanese Only)

  Address
  Minamikaruizawa Hocchi Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0197, Japan
  Tel
  +81-(0)267-48-3470

  可使用e-Voucher

休闲

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1133

  可使用e-Voucher

 • Address
  Sengatakionsen Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano 389-0198, Japan
  Tel
  +81-(0)267-46-1111
 • Oni-oshidashi-en(in Japanese Only)

  Address
  1053 Kanbara Tsumagoi-mura Agatsuma-gun Gunma 377-1593, Japan
  Tel
  +81-(0)279-86-4141

其他

 • PET-SPA Karuizawa(in Japanese Only)

  Address
  Tree Mall Karuizawa Prince Shopping Plaza, 1178-798 Karuizawa Karuizawa-machi Kitasaku-gun Nagano
  Tel
  +81-(0)267-41-4561

  可使用e-Voucher

 • Address
  389-0193 长野县北佐久郡轻井泽町轻井泽, 日本
  Tel
  +81-(0)267-42-1500

  可使用e-Voucher